när på engelska

Här ar alla när översättning till engelska

när

[nä:r] adv.
- vid vilken tidpunkt?
when
(i frågor)
("in questions")
Exempel:
 • när kommer tåget? - when is the train due?
Övrig: when

när

[nä:r] adv.
- nära
near
(i fraser)
("in phrases")
Exempel:
 • från när och fjärran - from far and near
 • hotellet var fullbelagt så när som på ett rum - the hotel was full except for one room
 • nu känner jag mig något så när - I am feeling so-so (not too bad) now
 • jag är inte färdig på långt när - I am far from being ready
Övrig: near

när

[nä:r] konj.
- vid den tidpunkt då
when
Exempel:
 • när jag kom hem var dörren låst - when I came home the door was locked
Uttryck:
 • när allt kommer omkring ("när allt tagits med i beräkningen") - all things considered
 • när det kommer till kritan ("när det verkligen gäller") - when it comes to it (to the crunch) ("when it really matters")
 • hon kan komma när som helst ("vilket ögonblick som helst") - she can come at any moment
 • han är bra när det gäller ("ifråga om") matlagning - he is good at ("when it comes to") cooking
Övrig: when

när

[nä:r] konj.
- eftersom
when
(anger orsak)
("expresses cause")
Exempel:
 • du får ingen bulle när du är så dum - you won't get a bun when you are as silly as that (because you are so silly)
Övrig: when

när

[nä:r] verb
< när, närde, närt, nära >
- ge föda, ge näring
nourish
Uttryck:
 • nära en förhoppning ("hysa en förhoppning") - cherish a hope
Övrig: nourish

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.