nästan på engelska

Här ar alla nästan översättning till engelska

nästa

[2nEs:ta] subst.
< nästa, nästan >
- medmänniska
neighbour, (neighbor US)
Exempel:
  • älska sin nästa - love one's neighbour
Övrig: neighbour,

nästan

[2nEs:tan] adv.
- så gott som
almost
Exempel:
  • nästan alltid glad - almost always happy
  • nästan hela tiden - almost all the time
  • nästan frisk - almost well
Övrig: almost

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.