nåd på engelska

Här ar alla nåd översättning till engelska

nåd

[nå:d] subst.
< nåd, nåden >
- befrielse från påföljd genom regeringsbeslut utdömd av domstol
pardon
(även religiöst om Guds förlåtande kärlek)
("also in religion of God's forgiving love (grâce)")
nåd kan också innebära att en påföljd mildras. Ansökan skickas till justitiedepartementet.
"A pardon may also entail a lighter penalty. Applications are submitted to the Ministry of Justice."
Sammansättningar:
  • nådeansökan - petition for mercy
Övrig: pardon, petition for mercy

nåd

[nå:d] subst.
< nåd, nåden >
- välvilja från en person
favour
Uttryck:
  • finna nåd inför någons ögon ("accepteras av någon") - find favour in sby's eyes ("be accepted by sby")
Övrig: favour

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.