nöd på engelska

Här ar alla nöd översättning till engelska

nöd

[nö:d] subst.
< nöd, nöden >
- svår situation där man behöver hjälp
need
Exempel:
  • en människa i nöd - a person in need (distress, trouble)
Uttryck:
  • med knapp nöd ("nätt och jämnt") - barely ("only just")
  • med nöd och näppe ("med stor svårighet, nästan inte") - barely ("with great difficulty, only just")
  • det går ingen nöd på honom ("han klarar sig fint") - he has nothing to complain of ("he is doing (managing) well")
Sammansättningar:
  • hungersnöd - famine
  • (i) sjönöd - (in) distress at sea
  • nödrop - cry for help
  • nödlandning - emergency landing
  • nödsignal - distress signal
  • nödår - year of famine
Övrig: need, famine, distress at sea, cry for help, emergency landing, distress signal, year of famine

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.