nödbroms på engelska

Här ar alla nödbroms översättning till engelska

broms

[bråm:s] subst.
< broms, bromsen, bromsar >
- det som minskar farten, fartspärr
brake (device for reducing speed)
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • en effektiv broms på inflationen - an effective brake on inflation
Sammansättningar:
  • nödbroms - emergency brake
  • bromstrumma - brake drum
  • bromssträcka - braking distance
Övrig: brake, emergency brake, brake drum, braking distance, device for reducing speed

nödbroms

[2nÖ:dbråm:s] subst.
< nödbroms, nödbromsen, nödbromsar >
- broms att använda vid fara
emergency brake
Övrig: emergency brake

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.