natur på engelska

Här ar alla natur översättning till engelska

natur

[natU:r] subst.
< natur, naturen >
- den biologiska och fysiska världen
nature
(särskilt den verklighet man ser)
("particularly of the reality one sees")
Exempel:
 • naturens lagar - the laws of nature
 • orörd natur - unspoiled nature
 • gå ut i naturen - go for a country walk (walk in the countryside)
Sammansättningar:
 • naturlag - natural law
 • naturskön - of great natural beauty
 • naturtillgång - natural asset
Övrig: nature, natural law, of great natural beauty, natural asset

natur

[natU:r] subst.
< natur, naturen >
- den lagbundna (yttre) verkligheten
nature
(även försvagat "beskaffenhet, art")
("also "character, kind"")
Exempel:
 • jag är av naturen lat - I am lazy by nature
 • det ligger i sakens natur - it is in the nature of things
 • en fråga av allvarlig natur - a matter of a serious nature
Sammansättningar:
 • naturbegåvning - natural talent(s)
Övrig: nature, natural talent

natur

[natU:r] subst.
< natur, naturen >
- människa med en viss läggning
nature
Exempel:
 • han är en ödmjuk natur - he has (is of) a humble nature
Övrig: nature

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.