naturlig på engelska

Här ar alla naturlig översättning till engelska

naturlig

[natU:r+lig] adj.
< naturlig, naturligt, naturliga >
- som följer naturens lagar, som finns i naturen
natural
Motsatser: artificiell
Exempel:
  • den naturliga radioaktiva strålningen - natural radioactive radiation
Övrig: natural

naturlig

[natU:r+lig] adj.
< naturlig, naturligt, naturliga >
- okonstlad, spontan
natural
Motsatser: konstlad
(om människor)
("of people")
Exempel:
  • ett naturligt leende - a natural smile
Övrig: natural

naturlig

[natU:r+lig] adj.
< naturlig, naturligt, naturliga >
- självklar, begriplig
natural
Motsatser: obegriplig
Exempel:
  • av naturliga skäl - for natural reasons
  • det är helt naturligt att folk blir oroade - quite naturally, people will be worried
Övrig: natural

naturlig

[natU:r+lig] adj.
< naturlig, naturligt, naturliga >
natural
(i uttryck)
("used in phrases")
Uttryck:
  • naturlig avgång ("minskning av personalstyrka genom ålderspensionering e. d.)") - attrition ("voluntary reduction of the workforce as they are retired or resigned")
Övrig: natural

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.