ned på engelska

Här ar alla ned översättning till engelska

ned

[ne:d] adv.
- i riktning mot ett lägre plan
Variantform: ner
down
(formellt; ersätts ofta med "ner")
("formal; often replaced with "ner" except in separable compounds")
Exempel:
 • ramla ner i brunnen - fall down the well
 • komma ner på fötter - fall on one's feet
 • åka ner till Malmö - go down to Malmö
 • hänga upp och ner - hang upside-down
 • sitta ner - sit down
 • slå sig ner - sit down
Uttryck:
 • lägga ner ("upphöra med driften av") (en fabrik) - close down ("stop production in" (a factory))
Övrig: down

ned

[ne:d] adv.
- i hög grad, fullständigt
Användning: verbpartikel
down
Exempel:
 • smutsa ner - make dirty
 • blöta ner - wet, make wet, soak
 • ringa ner - overload with telephone calls
Sammansättningar:
 • nedsmutsad -
Övrig: down

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.