negativ på engelska

Här ar alla negativ översättning till engelska

negativ

[nEg:ati:v] adj.
< negativ, negativt, negativa >
- som går i icke önskad riktning
negative
Motsatser: positiv
(bildligt "som inte ger utslag (för det man söker)")
("figuratively ("that fails to give the desired result")")
Exempel:
  • en negativ utveckling - a negative trend
  • provet var negativt - the test was negative
Övrig: negative

negativ

[negatI:v] adj.
< negativ, negativt, negativa >
- avvisande kritisk
negative
Motsatser: positiv
Exempel:
  • tidningarna gav en negativ bild av händelsen - the papers gave a negative picture of the incident
  • ordet har fått en negativ klang - the word has a negative ring to it
Övrig: negative

negativ

[nEg:ati:v] subst.
< negativ, negativet, negativ, negativen >
- fotografisk film där motivets ljus blir skugga och skuggan ljus
negative
Övrig: negative

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.