ner på engelska

Här ar alla ner översättning till engelska

ned

[ne:d] adv.
- i riktning mot ett lägre plan
Variantform: ner
down
(formellt; ersätts ofta med "ner")
("formal; often replaced with "ner" except in separable compounds")
Exempel:
  • ramla ner i brunnen - fall down the well
  • komma ner på fötter - fall on one's feet
  • åka ner till Malmö - go down to Malmö
  • hänga upp och ner - hang upside-down
  • sitta ner - sit down
  • slå sig ner - sit down
Uttryck:
  • lägga ner ("upphöra med driften av") (en fabrik) - close down ("stop production in" (a factory))
Övrig: down

ner

[ne:r] se ned
down
Övrig: down

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.