noga på engelska

Här ar alla noga översättning till engelska

noga

[2nO:ga] adj.
- angelägen, noggrann
Användning: oböjligt; ej som attribut
careful
Exempel:
  • han är noga med att uppträda korrekt - he is very careful to behave correctly
Uttryck:
  • det är inte så noga ("inte så viktigt") - it's not all that important
Övrig: careful

noga

[2nO:ga] adv.
- på ett grundligt sätt
exactly, carefully
Exempel:
  • följ anvisningarna noga! - follow the instructions exactly!
Övrig: exactly, carefully

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.