nomenklatur på engelska

Här ar alla nomenklatur översättning till engelska

nomenklatur

[nomenklatU:r] subst.
< nomenklatur, nomenklaturen, nomenklaturer >
- system av beteckningar inom ett fackområde, terminologi
nomenclature
Övrig: nomenclature

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.