normalt på engelska

Här ar alla normalt översättning till engelska

normal

[nårmA:l] adj.
< normal, normalt, normala >
- som inte avviker från genomsnittet
normal, usual
(om människor även "mentalt frisk")
("of people, also "mentally healthy"")
Exempel:
  • normal temperatur - normal temperature
  • varmare än normalt - hotter than usual
  • i normala fall - in normal cases
  • under normala omständigheter - in normal circumstances
  • han kan inte vara normal - he can't be normal
Sammansättningar:
  • normalinkomst - normal (average) income
Övrig: normal, usual, normal income

normalt

[nårmA:lt] adv.
- på ett normalt sätt
normally
(om tid även "vanligtvis")
("of time, also "usually"")
Exempel:
  • fungera normalt - work normally
  • posten kommer normalt kl 10 - the post usually comes at 10 o'clock
Övrig: normally

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.