notarius publicus på engelska

Här ar alla notarius publicus översättning till engelska

notarius publicus

[notA:rius pUb:likus] subst.
- person som förordnats av länsstyrelsen att hjälpa allmänheten genom att bl a bestyrka namnunderskrift, avskrift eller andra skriftliga uppgifter
notary public
(latinskt uttryck)
("latin expression")
Övrig: notary public

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.