oändlig på engelska

Här ar alla oändlig översättning till engelska

oändlig

[oEn:dlig] adj.
< oändlig, oändligt, oändliga >
- utan slut
endless, infinite
(allmänt förstärkande "mycket stor")
("commonly used as an intensifier "very big"")
Exempel:
  • rymden är oändlig - space is infinite
  • en oändlig massa bestämmelser - an infinite number of regulations
Avledningar:
  • oändlighet - infinity
Övrig: endless, infinite, infinity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.