offentlig försvarare på engelska

Här ar alla offentlig försvarare översättning till engelska

offentlig försvarare

[åfEn:tlig för+svA:rare] subst.
- försvarsadvokat som domstolen kan utse i brottmål; advokatkostnaderna betalas av staten
public defence counsel
Den misstänktes ekonomiska förhållanden är inte av betydelse för om offentlig försvarare skall utses eller inte, utan står som en garanti för att den misstänkte skall få hjälp när så erfordras.
"The financial circumstances of the accused are of no importance in deciding whether or not to appoint a public defence counsel. Public defence counsels are a guarantee that the accused will receive assistance if and when required."
Övrig: public defence counsel

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.