offentlighetsprincipen på engelska

Här ar alla offentlighetsprincipen översättning till engelska

offentlighetsprincipen

[2åfEn:tlighe:tsprinsi:pen] subst.
- principen att statens och kommunernas maktutövning skall ske under allmän insyn och kontroll
the principle of free access to public records
Övrig: the principle of free access to public records

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.