offentligt på engelska

Här ar alla offentligt översättning till engelska

offentlig

[åfEn:tlig] adj.
< offentlig, offentligt, offentliga >
- som gäller allmänheten, allmän, officiell
public
Motsatser: privat, hemlig
Exempel:
  • offentlig debatt - public debate
  • offentlig handling - official document
Övrig: public

offentlig

[åfEn:tlig] adj.
< offentlig, offentligt, offentliga >
- som gäller statlig och kommunal verksamhet
public, official
Motsatser: privat
Exempel:
  • offentlig försvarare - public defence counsel
  • den offentliga sektorn - the public sector
Övrig: public, official

offentligt

[åfEn:tli(k)t] adv.
- inför allmänheten, öppet
public
Exempel:
  • framträda offentligt i pressen - make a public announcement in the press
Övrig: public

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.