ojämn på engelska

Här ar alla ojämn översättning till engelska

ojämn

[2O:jem:n] adj.
< ojämn, ojämnt, ojämna >
- inte jämn el. slät
uneven
Motsatser: jämn 1
(om yta)
("of surfaces")
Exempel:
  • vägen var stenig och ojämn - the road was stony and uneven
Avledningar:
  • ojämnhet - unevenness
Övrig: uneven, unevenness

ojämn

[2O:jem:n] adj.
< ojämn, ojämnt, ojämna >
- inte likvärdig
unequal
Motsatser: jämn 3
(bildligt "ryckig, nyckfull")
("figuratively "jerky, erratic"")
Exempel:
  • ojämn fördelning av jordens tillgångar - uneven distribution of the world's resources
  • ett ojämnt resultat - an uneven result
Övrig: unequal

ojämn

[2O:jem:n] adj.
< ojämn, ojämnt, ojämna >
- udda
odd
Motsatser: jämn 4
(om siffror)
("of figures")
Exempel:
  • ett ojämnt tal - an odd number
Övrig: odd

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.