okunnighet på engelska

Här ar alla okunnighet översättning till engelska

okunnig

[2O:kun:ig] adj.
< okunnig, okunnigt, okunniga >
- som saknar kunskap, oerfaren
ignorant
Exempel:
  • okunnig kritik - uninformed criticism
  • vi är inte okunniga om problemen - we are not unacquainted with the problems
Avledningar:
  • okunnighet - ignorance
Övrig: ignorant, ignorance

okunnighet

[2O:kunighe:t] subst.
< okunnighet, okunnigheten >
- det att vara okunnig
ignorance
Exempel:
  • sväva i okunnighet om något - be blissfully ignorant of sth.
Övrig: ignorance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.