omdöme på engelska

Här ar alla omdöme översättning till engelska

omdöme

[2Åm:döm:e] subst.
< omdöme, omdömet, omdömen, omdömena >
- förmåga att bedöma, urskillningsförmåga
judgement
Exempel:
  • visa dåligt omdöme - show poor judgement
Sammansättningar:
  • omdömesgill - judicious, discerning
  • omdömeslös - lacking in judgement
Övrig: judgement, judicious, discerning, lacking in judgement

omdöme

[2Åm:döm:e] subst.
< omdöme, omdömet, omdömen, omdömena >
- åsikt efter bedömning
opinion
Exempel:
  • vad är ditt omdöme om boken? - what is your opinion of the book?
Sammansättningar:
  • helhetsomdöme - overall opinion
Övrig: opinion, overall opinion

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.