omdömesgill på engelska

Här ar alla omdömesgill översättning till engelska

omdöme

[2Åm:döm:e] subst.
< omdöme, omdömet, omdömen, omdömena >
- förmåga att bedöma, urskillningsförmåga
judgement
Exempel:
  • visa dåligt omdöme - show poor judgement
Sammansättningar:
  • omdömesgill - judicious, discerning
  • omdömeslös - lacking in judgement
Övrig: judgement, judicious, discerning, lacking in judgement

omdömesgill

[2Åm:dömesjil:] adj.
< omdömesgill, omdömesgillt, omdömesgilla >
- som har gott omdöme
judicious, discerning
Övrig: judicious, discerning

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.