ord på engelska

Här ar alla ord översättning till engelska

ord

[o:r+d] subst.
< ord, ordet, ord, orden >
- minsta självständiga språkliga enhet
word
Exempel:
 • säg inte ett ord till någon! - don't say a word to anyone!
 • fula ord - foul language, swearwords
Uttryck:
 • med andra ord ("annorlunda uttryckt") - in other words ("put in another way")
 • ha ord om sig ("vara känd för") att vara snål - be known to be mean
 • ord för ord ("ordagrant") - word for word ("literally verbatim")
 • ta någon på orden ("tro på vad någon säger") - take sby at their word ("believe what sby says")
 • ha sista ordet ("vara den som bestämmer") - have the last word ("be the one to decide")
 • begära el. ha ordet ("vilja hålla el. hålla ett anförande") - ask to speak (ask for the floor) or have the floor ("want to address, or address, a gathering")
 • ordet är fritt ("vem som helst får yttra sig") - the debate is open ("anyone may speak")
 • ta till orda ("börja tala") - begin to speak
 • hålla sitt ord ("hålla vad man lovat") - keep one's word ("do what one has promised")
 • innan man vet ordet av ("mycket snabbt") - before I knew where I was ("very quickly")
Sammansättningar:
 • glåpord - taunt, jeer
 • ordföljd - word order
 • ordlista - word list, glossary
Övrig: word, taunt, jeer, word order, word list, glossary

ord

[o:r+d] subst.
< ord, ordet, ord, orden >
- yttrande
word
Exempel:
 • Guds ord - the word of God
Sammansättningar:
 • slagord - slogan, catchword, catchphrase
Övrig: word, slogan, catchword, catchphrase

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.