ordentlig på engelska

Här ar alla ordentlig översättning till engelska

ordentlig

[år+dEn:tlig] adj.
< ordentlig, ordentligt, ordentliga >
- noggrann, ordningsam
orderly
(om person; även allmänt förstärkande "rejäl")
("of people, also commonly as an intensifier "thorough"")
Exempel:
  • mycket ordentliga elever - very well-behaved pupils
  • skaffa sig en ordentlig utbildning - get a proper education
Övrig: orderly

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.