ordning på engelska

Här ar alla ordning översättning till engelska

ordning

[2Å:[email protected]] subst.
< ordning, ordningen, ordningar >
- naturligt el. skapat system
order
Exempel:
 • enligt naturens ordning - according to the laws of nature
Sammansättningar:
 • dagordning - agenda
 • samhällsordning - social order
Övrig: order, agenda, social order

ordning

[2Å:[email protected]] subst.
< ordning, ordningen, ordningar >
- tillstånd då föreskrifter följs el. då allt är på rätt plats; reda
order
Exempel:
 • lag och ordning - law and order
 • hålla ordning på sina saker - keep one's things in order
 • göra i ordning - prepare, get ready
Uttryck:
 • det är helt i sin ordning ("det är som det skall vara") - everything is quite in order ("everything is as it should be")
Sammansättningar:
 • oordning - disorder, muddle, confusion, mess
 • ordningspolis - uniformed (regular) police, constabulary
 • ordningsstadga - regulations
Övrig: order, disorder, muddle, confusion, mess, uniformed police, constabulary, regulations

ordning

[2Å:[email protected]] subst.
< ordning, ordningen, ordningar >
- normal följd, tur(ordning)
turn, order
Exempel:
 • nummer sju i ordningen - number seven (seventh) in order
 • i tur och ordning - in turn, in due order
 • i demokratisk ordning - in proper democratic order
Sammansättningar:
 • rangordning - in order of precedence
 • storleksordning - size
 • ordningsföljd - order, sequence
Övrig: turn, order, in order of precedence, size, order, sequence

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.