oroshärd på engelska

Här ar alla oroshärd översättning till engelska

härd

[hÄ:r+d] subst.
< härd, härden, härdar >
- centrum
centre, core, focus
Sammansättningar:
  • oroshärd - trouble spot
  • sjukdomshärd - focus of a disease
Övrig: centre, core, focus, trouble spot, focus of a disease

oro

[2O:ro:] subst.
< oro, oron >
- känsla av rädsla för att något obehagligt skall hända
anxiety
Motsatser: lugn
Exempel:
  • ingen anledning till oro - no cause for alarm
  • sprida oro bland befolkningen - spread alarm among the population
  • hysa oro för framtiden - worry (feel worried) about the future
Sammansättningar:
  • oroshärd - troublespot
  • oroväckande - alarming
Övrig: anxiety, troublespot, alarming

oroshärd

[2O:ro:shä:r+d] subst.
< oroshärd, oroshärden, oroshärdar >
- plats där oroligheter lätt utbryter
troublespot
Övrig: troublespot

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.