ort på engelska

Här ar alla ort översättning till engelska

ort

[o:r+t el. or+t:] se ort2.swf
< ort, orten, orter >
- (lokal)samhälle
neighbourhood, (neighborhood US), locality
(även utvidgat "plats")
("also more extensively "place"")
Exempel:
  • på flera orter i landet - at several places in (in several parts of) the country
  • folket på orten - the local populace
Uttryck:
  • från högsta ort ("från högsta myndighet") - from the highest quarter, ("from the highest level")
  • ort och ställe ("på själva platsen") - on the spot, ("in the very centre
Sammansättningar:
  • badort - seaside resort, spa
  • födelseort - place of birth
  • ortsbefolkning - local population
  • ortnamn - place name
Övrig: neighbourhood, , locality, seaside resort, spa, place of birth, local population, place name

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.