otillfredsställande på engelska

Här ar alla otillfredsställande översättning till engelska

otillfredsställande

[2O:tilfre:dstel:ande] adj.
- inte bra
unsatisfactory
Exempel:
  • prisnivån är klart otillfredsställande - the level of prices is evidently unsatisfactory
Övrig: unsatisfactory

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.