ovan på engelska

Här ar alla ovan översättning till engelska

ovan

[2O:va:n] adj.
< ovan, ovant, ovana >
- inte van, oerfaren
unused, unaccustomed
(även "som man inte har erfarenhet av")
("also "that you have no experience of"")
Exempel:
  • en ovan miljö - unfamiliar surroundings (environment)
Övrig: unused, unaccustomed

ovan

[2Å:van] adv.
- på en plats högre upp
above
Uttryck:
  • (en röst) från ovan ("från himmelen") - (a voice) from above ("from heaven")
Övrig: above

ovan

[2Å:van] adv.
- tidigare i texten
above
Exempel:
  • de ovan framförda kraven - the demands set out above
Övrig: above

ovan

[2Å:van] prep.
- över, ovanför
above
Exempel:
  • ovan jord - above ground
Övrig: above

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.