ovilja på engelska

Här ar alla ovilja översättning till engelska

ovilja

[2O:vil:ja] subst.
< ovilja, oviljan >
- bristande vilja
unwillingness
Exempel:
  • hans ovilja att samarbeta var välkänd - his unwillingness to co-operate was well known
Övrig: unwillingness

vilja

[2vIl:ja] subst.
< vilja, viljan, viljor >
- förmåga och avsikt att bestämma sina egna handlingar; önskan
will
Exempel:
  • en stark vilja - a strong will
  • viljan att lära sig något - the will to learn sth.
Uttryck:
  • mot sin vilja ("motvilligt") - against one's will ("reluctantly")
  • få sin vilja fram ("få som man vill") - have one's own way ("get what one wants")
Avledningar:
  • ovilja - unwillingness
Sammansättningar:
  • motvilja - reluctance
  • viljelös - without a will of one's own
Övrig: will, unwillingness, reluctance, without a will of one's own

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.