paket på engelska

Här ar alla paket översättning till engelska

paket

[pakE:t] subst.
< paket, paketet, paket, paketen >
- något som är inpackat eller inslaget
parcel
(bildligt "helhet som består av flera delar")
("figuratively (package) "whole which consists of several parts"")
Exempel:
  • slå in i paket - wrap up as a parcel
Sammansättningar:
  • tvättmedelspaket - washing powder packet
  • avtalspaket - agreement package
  • paketuppgörelse - package settlement
  • skattepaket - tax package
  • paketavtal - package agreement
  • paketlösning - package solution
Övrig: parcel, washing powder packet, agreement package, package settlement, tax package, package agreement, package solution

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.