parentes på engelska

Här ar alla parentes översättning till engelska

parentes

[parentE:s] subst.
< parentes, parentesen, parenteser >
- (mindre viktigt) tillägg
parenthesis
(även om tecknet () bildligt "episod")
("also of the brackets signs (), figuratively "episode"")
Övrig: parenthesis

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.