parti på engelska

Här ar alla parti översättning till engelska

parti

[par+tI:] subst.
< parti, partiet, partier >
- avgränsad del, stycke
part
Exempel:
 • ett parti av boken är färdigt - a part of the book is complete
Sammansättningar:
 • skogsparti - area (stretch, piece) of woodland
Övrig: part, area of woodland

parti

[par+tI:] subst.
< parti, partiet, partier >
- politisk sammanslutning
party
Exempel:
 • riksdagens största parti - the biggest parliamentary party
 • de borgerliga partierna - the non-socialist parties
Uttryck:
 • ta parti för (något el. någon) ("ta ställning för") - take (sby's part) ("be in favour of, support")
Sammansättningar:
 • arbetarparti - labour party
 • oppositionsparti - opposition party
 • majoritetsparti - party with a majority
 • partigrupp - party group
 • partidistrikt - party district (organization)
 • partikongress - party congress
 • partiledare - party leader
 • partiledning - party leadership
 • partimedlem - party member
Övrig: party, labour party, opposition party, party with a majority, party group, party district, party congress, party leader, party leadership, party member

parti

[par+tI:] subst.
< parti, partiet, partier >
- omgång, spel
game
Exempel:
 • ett parti schack - a game of chess
Övrig: game

parti

[par+tI:] subst.
< parti, partiet, partier >
- mängd av en viss vara
consignment
Exempel:
 • ett större parti herrstrumpor - a large consignment of men's socks
Sammansättningar:
 • partihandel - wholesale trade
Övrig: consignment, wholesale trade

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.