partihandel på engelska

Här ar alla partihandel översättning till engelska

parti

[par+tI:] subst.
< parti, partiet, partier >
- mängd av en viss vara
consignment
Exempel:
  • ett större parti herrstrumpor - a large consignment of men's socks
Sammansättningar:
  • partihandel - wholesale trade
Övrig: consignment, wholesale trade

partihandel

[2par+tI:han:del] subst.
< partihandel, partihandeln >
- handel mellan fabrikant el. råvaruproducent och återförsäljare
wholesale trade
Motsatser: detaljhandel
Övrig: wholesale trade

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.