pekpinne på engelska

Här ar alla pekpinne översättning till engelska

pekar

[2pE:kar] verb
< pekar, pekade, pekat, peka >
- visa (med fingret)
point
(även försvagat "leda tankarna i en viss riktning")
("also "lead sby's/one's thoughts in a certain direction"")
Exempel:
  • "Där bor han", sa hon och pekade på huset. - "He lives there", she said, and pointed to the house
  • gå dit näsan pekar - follow one's nose
  • allt pekar på att vi måste spara energi - everything points to our having to save energy
Sammansättningar:
  • pekpinne - pointer
  • pekbok - children's picture book
Övrig: point, pointer, children's picture book

pekpinne

[2pE:kpin:e] subst.
< pekpinne, pekpinnen, pekpinnar >
- pinne som används för att peka på detaljer på karta, plansch el. tavla
pointer
(bildligt "alltför tydlig förmaning el. antydning")
("figuratively "far too clearly-stated warning or insinuation"")
Övrig: pointer

pinne

[2pIn:e] subst.
< pinne, pinnen, pinnar >
- smalt och kort trästycke
stick
Uttryck:
  • stel som en pinne ("mycket stel") - stiff as a poker (board) ("very stiff")
Sammansättningar:
  • träpinne - (wooden) stick
  • taktpinne - (conductor's) baton
  • pekpinne - pointer
Övrig: stick, stick, baton, pointer

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.