pensionsåldern på engelska

Här ar alla pensionsåldern översättning till engelska

pensionsålder

[[email protected]$O:nsål:der el. pen-] subst.
< pensionsålder, pensionsåldern >
- den ålder då man börjar få ålderspension
retirement age, pensionable age
För närvarande 65 år, men rörlig mellan 60 och 70. Ålderspensionen kan ges som hel eller halv pension.
"Currently 65, but flexible between the ages of 65 and 70. Old-age pension may be paid as a full or half pension."
Övrig: retirement age, pensionable age

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.