pensionsförsäkring på engelska

Här ar alla pensionsförsäkring översättning till engelska

pension

[[email protected]$O:n el. pen$O:n] subst.
< pension, pensionen, pensioner >
- lön för personer som slutat arbeta
pension
Gäller gamla och personer som inte kan arbeta p g a handikapp eller stadigvarande sjukdom. Folkpension betalas till svenskar och till utländska medborgare som omfattas av en speciell konvention. ATP betalas ut oberoende av nationalitet.
"For old people and people who are unable to work because of a disability or long-term illness. The national basic pension is paid to Swedes and to foreign citizens who are covered by a special convention. The ATP supplementary is payable irrespective of nationality."
Exempel:
  • avgå med pension - retire on a pension
Uttryck:
  • gå i pension ("avgå från tjänsten på grund av ålder") - retire ("leave one's job because of one's age")
Sammansättningar:
  • sjukpension - disability pension
  • folkpension - national basic (old age) pension
  • pensionspoäng - pension point
  • pensionsförsäkring - long-term pension insurance, retirement annuity
Övrig: pension, disability pension, national basic pension, pension point, long-term pension insurance, retirement annuity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.