pensionsgrundande inkomst på engelska

Här ar alla pensionsgrundande inkomst översättning till engelska

pensionsgrundande inkomst

[[email protected]$O:nsgrun:dande 2In:kåm:st el. pen-] se ATP-grundande inkomst
pensionable (pension-carrying) income
Övrig: pensionable income

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.