persiska på engelska

Här ar alla persiska översättning till engelska

iranska

[pÄr:siska] subst.
< iranska, iranskan, iranskor >
- kvinna från Iran
Variantform: persiska

persisk

[pÄr+s:isk] adj.
< persisk, persiskt, persiska >
- som hör samman med (det gamla) Persien (nuvarande Iran)
Variantform: iransk
Persian
Övrig: persian

persiska

[pÄr:siska] subst.
< persiska, persiskan >
- språk som talas i Iran

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.