personalomsättning på engelska

Här ar alla personalomsättning översättning till engelska

personalomsättning

[2pär+sonA:låmset:[email protected]] subst.
< personalomsättning, personalomsättningen >
- personalrörligheten in i och ut ur ett företag
staff turnover
Förhållandet mellan det antal personer som börjar och det antal som slutar på en arbetsplats under en viss period.
"The relationship between the number of people who start work at a place of work and the number of people who leave in a given period."
Övrig: staff turnover

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.