personbil på engelska

Här ar alla personbil översättning till engelska

bil

[bi:l] subst.
< bil, bilen, bilar >
- ett slags motordrivet fordon
car, motorcar, (automobile US), (auto US)
Exempel:
  • åka bil - go by car
Sammansättningar:
  • biltrafik - motor traffic
  • personbil - passenger car
  • bilburen - motorized
  • bilfri - free of cars
  • bilsjuk - carsick
  • bilsjuka - carsickness
  • biltelefon - car phone
  • lastbil - lorry, (truck US)
Övrig: car, motorcar, , , motor traffic, passenger car, motorized, free of cars, carsick, carsickness, car phone, lorry,

personbil

[2pär+sO:nbi:l] subst.
< personbil, personbilen, personbilar >
- bil som är avsedd huvudsakligen för persontransporter
private car
Övrig: private car

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.