personlig på engelska

Här ar alla personlig översättning till engelska

personlig

[pär+sO:nlig] adj.
< personlig, personligt, personliga >
- som avser en enskild person
personal
Exempel:
  • personlig egendom - personal property
  • personlig hygien - personal hygiene
  • den personliga integriteten - personal integrity
Övrig: personal

personlig

[pär+sO:nlig] adj.
< personlig, personligt, personliga >
- som uttrycker en persons egenart
personal
Exempel:
  • personlig utstrålning - personal charm, charisma
Övrig: personal

personlig

[pär+sO:nlig] adj.
< personlig, personligt, personliga >
- intim
personal
Exempel:
  • reportern började bli alltför personlig - the reporter began to become far too personal
Övrig: personal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.