plikt på engelska

Här ar alla plikt översättning till engelska

plikt

[plik:t] subst.
< plikt, plikten, plikter >
- inre tvång, skyldighet
duty
Exempel:
  • fullgöra sina plikter - carry out (perform) one's duties
  • känna något som en plikt - feel sth. to be one's duty
  • plikten att ta hand om sina barn - the duty to look after one's children
Sammansättningar:
  • skolplikt - obligation to attend school, compulsory school attendance
  • värnplikt - (compulsory) military service
  • stopplikt - obligation to stop
  • tystnadsplikt - professional secrecy, confidentiality
  • pliktkänsla - sense of duty
  • plikttrogen - dutiful, loyal
Övrig: duty, obligation to attend school, compulsory school attendance, military service, obligation to stop, professional secrecy, confidentiality, sense of duty, dutiful, loyal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.