poäng på engelska

Här ar alla poäng översättning till engelska

poäng

[[email protected]:] subst.
< poäng, poängen, poäng, poängen >
- värdeenhet i spel och tävling
point
(även om den kunskap som kan inhämtas vid högskolan på en vecka)
("also of the point awarded for one week's study under the Swedish university grading system")
Exempel:
  • vinna på poäng - win on points
  • hon vann med 94 poäng mot 92 - she won by 94 points to 92
Sammansättningar:
  • betygspoäng - grades, marks
  • poängplats - place on points
  • 20-poängskurs - a 20-point course
Övrig: point, grades, marks, place on points, a 20-point course

poäng

[[email protected]:] subst.
< poäng, poängen, poänger >
- (avslutande) komisk höjdpunkt i en historia
point, punch line (the comical climax of a story)
Exempel:
  • historien saknade poäng - there was no point to the story
Sammansättningar:
  • poänglös - pointless
Övrig: point, punch line, pointless, the comical climax of a story

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.