positiv på engelska

Här ar alla positiv översättning till engelska

positiv

[pOs:iti:v] adj.
< positiv, positivt, positiva >
- gynnsam
positive
Motsatser: negativ
Exempel:
  • ett positivt svar - a positive answer (response)
  • positiva reaktioner - positive reactions
  • positiv utveckling - positive trend (development)
Övrig: positive

positiv

[pOs:iti:v] adj.
< positiv, positivt, positiva >
- gynnsamt inställd
positive
Exempel:
  • vi ställer oss positiva till förslaget - we are in favour of the proposal
Övrig: positive

positiv

[pOs:iti:v] adj.
< positiv, positivt, positiva >
- som bekräftar vad man trott
positive
Motsatser: negativ
Exempel:
  • testet var positivt - the test was positive
Övrig: positive

positiv

[2pOs:iti:v] subst.
< positiv, positiven, positiver >
- adjektivets grundform
the positive
Övrig: the positive

positiv

[positI:v] subst.
< positiv, positivet, positiv, positiven >
- bärbar mekanisk orgel med vev
barrel organ
Övrig: barrel organ

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.