präglar på engelska

Här ar alla präglar översättning till engelska

prägel

[2prÄ:gel] subst.
< prägel, prägeln, präglar >
- särmärke, karaktär
stamp, mark, impression
Exempel:
  • energifrågan sätter sin prägel på hela 80-talet -
Övrig: stamp, mark, impression

präglar

[2prÄ:glar] verb
< präglar, präglade, präglat, prägla >
- sätta sin prägel på, känneteckna
characterize
Exempel:
  • bilder präglade av hopplöshet - pictures embodying sheer hopelessness
  • en tid som präglas av ökad koncentration på alla områden - a period characterized by greater concentration in all areas
Övrig: characterize

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.