prestation på engelska

Här ar alla prestation översättning till engelska

prestation

[presta$O:n] subst.
< prestation, prestationen, prestationer >
- det som någon presterar
achievement, performance
(särskilt om något bra som åstadkommits (trots svårigheter))
("particularly of sth. good that has been done (in the face of difficulties)")
Exempel:
  • skidåkaren gjorde en god prestation - the skier turned in a good performance
Sammansättningar:
  • arbetsprestation - work output, performance
  • prestationsförmåga - output capacity, operational capability
  • prestationslön - payment-by-results
Övrig: achievement, performance, work output, performance, output capacity, operational capability, payment-by-results

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.