prickar på engelska

Här ar alla prickar översättning till engelska

prick

[prik:] subst.
< prick, pricken, prickar >
- punkt, märke
spot, dot
Exempel:
  • båten försvann som en prick i fjärran - the boat dwindled to a dot in the distance
Uttryck:
  • (träffa) mitt i prick ("få in en fullträff") - (hit) the bullseye ("hit the mark")
  • pricken över i-et ("det som fulländar något") - the dot over the i ("the finishing touch which makes sth. perfect")
Övrig: spot, dot

prick

[prik:] subst.
< prick, pricken, prickar >
- person
fellow, guy
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • en trevlig prick - a nice fellow (chap)
Övrig: fellow, guy

prick

[prik:] subst.
< prick, pricken, prickar >
- mindre anmärkning
penalty point
Exempel:
  • prickfri (körning) - driving with no penalty points
Övrig: penalty point

prickar

[2prIk:ar] verb
< prickar, prickade, prickat, pricka >
- ge en anmärkning
censure
Exempel:
  • läkaren prickades för tjänstefel - the doctor was censured for professional misconduct
Övrig: censure

prickar

[2prIk:ar] verb
< prickar, prickade, prickat, pricka >
- träffa
hit
Exempel:
  • pricka en måltavla - hit the target
Sammansättningar:
  • prickskytt - sharpshooter, sniper
Övrig: hit, sharpshooter, sniper

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.