prickat på engelska

Här ar alla prickat översättning till engelska

prickar

[2prIk:ar] verb
< prickar, prickade, prickat, pricka >
- ge en anmärkning
censure
Exempel:
  • läkaren prickades för tjänstefel - the doctor was censured for professional misconduct
Övrig: censure

prickar

[2prIk:ar] verb
< prickar, prickade, prickat, pricka >
- träffa
hit
Exempel:
  • pricka en måltavla - hit the target
Sammansättningar:
  • prickskytt - sharpshooter, sniper
Övrig: hit, sharpshooter, sniper

prickar av

[prikarA:v] verb
< prickar av, prickade, prickat, pricka >
- hålla räkning på (genom att sätta prickar)
tick off
Exempel:
  • eleverna prickades av på listan - the pupils were ticked off on the list
Övrig: tick off

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.