pris på engelska

Här ar alla pris översättning till engelska

pris

[pri:s] subst.
< pris, prisen, prisar >
pinch
Uttryck:
 • en pris snus ("en nypa snus") - a pinch of snuff
Övrig: pinch

pris

[pri:s] subst.
< pris, priset, pris, el., priser, prisen, el., priserna >
- kostnad för någon vid köp
price
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
 • ett högt pris - a high price
 • till ett pris av tio kronor per person - at a price of ten kronor per person
 • betala ett högt pris för sina rättigheter - pay a high price for one's rights
 • sätta ett pris på något - put a price on sth.
Uttryck:
 • till varje pris ("absolut, ovillkorligen") - at any price ("absolutely, unconditionally")
Sammansättningar:
 • inköpspris - cost price
 • biljettpris - price of a ticket, fare
 • genomsnittspris - average price
 • prisstegring - price rise, price increase
 • priskrig - price war
 • prishöjning - price rise, price increase
 • prisnivå - price level
 • prissättning - pricing
Övrig: price, cost price, price of a ticket, fare, average price, price rise, price increase, price war, price rise, price increase, price level, pricing

pris

[pri:s] subst.
< pris, priset, pris, el., priser, prisen, el., priserna >
- fastställd belöning för en viss prestation
prize
Exempel:
 • få första pris - win first prize
Sammansättningar:
 • Nobelpris - Nobel Prize
 • prisbelönad -
Övrig: prize, nobel prize,

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.